Hotel Amarin Rovinj

Projekt: Hotel Amarin, Maistra Hospitality Group
Arhitekti: STUDIO UP, 2016.
Korišteni proizvodi: Pura (Riviera)
Fotografije: Maistra Hospitality Group