Kavana Lisinski Zagreb

Projekt: Kavana Lisinski
Arhitekt: Vlatka Čizmić, 2019.
Korišteni proizvodi: Formakami JH3 (&Tradition), Formakami JH4 (&Tradition), Formakami JH5 (&Tradition)
Fotografije: Bojan Zibar (Journal)