Ljetnikovac Natali Dubrovnik

Projekt: Ljetnikovac Natali, 2023.
Arhitekti: Arhitektonski ured Alfaplan; projektanti Stjepo Butijera i Ana
Pančić
Dizajn interijera: Marina Buklijaš Čaleta (Studio Sapun) i Marina Brletić (Studio Brikoler)
Korišteni proizvodi: Ferm living, Sits, &Tradition, Pianca, Norr11, Fameg,
Kave Home, Aromas del Campo, Bolia
Fotografije: Marko Mihaljević